Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

Олимпиадата по испански език се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в пет състезателни групи за ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по испански език:
• общински, областен и националeн кръг - 4 астрономически часа.

Формат на олимпиадата по испански език (писмен):
• Текст за четене с разбиране – стандартна страница, 30 реда; а) 6 въпроса към текста – 3 отворени и 3 с множествен избор (4 варианта, от които само един е верен) или с възможност за избор Вярно/Грешно; б) 6 задачи за перифразиране от зададения за четене с разбиране текст (да се изрази същото с други думи) – синоними и антоними на изрази, глаголи, съществителни и прилагателни имена;
• Проверка на правопис (кратък текст от същото произведение, различен от предварително зададения, с изпуснати ударения, сменени букви, напр. b/v, g/j и др.) – 12 думи с умишлено допуснати грешки, които ученикът трябва да открие и да напише правилно;
• 12 граматични задачи - множествен избор (4 варианта, от които само един е верен);
• Кратък текст от същото произведение, различен от предварително зададения за четене с разбиране, с изпуснати 12 лексикални единици с множествен избор (4 варианта, от които само един е верен);
• Създаване на писмен текст по тема на основата на зададения за четене с
разбиране текст:
- 120-150 думи за VІІІ клас;
- 180-200 думи за ІХ клас;
- 230-250 думи за Х клас;
- 280-300 думи за ХІ и ХІІ клас.

Учебното съдържание, върху което се определят темите, е от задължителната подготовка за VІІІ клас с интензивно изучаване на испански език и от профилираната подготовка за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Регламент на ученическата олимпиада по испански език


Учебната 2010/2011 г.

Областен кръг

задачи: 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Учебната 2009/2010 г.

Областен кръг

задачи: 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Учебната 2008/2009 г.

Областен кръг

задачи: 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"