Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Олимпиадата по математика се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в 2 възрастови групи: IV-VIII клас (като учениците от IV-VI клас участват само в общинския и областния кръг) и ІХ-ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по математика:
• общински кръг - 4 астрономически часа за всички класове;
• областен кръг - за IV-VIII клас - 4 астрономически часа; за IX-XII клас - в два дни по 4 часа 30 мин;
• националeн кръг: за VІІ и VІІІ - 4 астрономически часа; за IX-XII клас - в два дни по 4 часа 30 мин.

Формат на олимпиадата по математика:
• общински кръг - за IV, V, VI и VIII клас - тема от 3 задачи; за VII клас - решаване на 24 задачи, 16 от тях са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 4 задачи са с кратък отворен отговор – от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение, 2 задачи с а), б) или в) подусловия, на които се проверява единствено правилен ли е отговорът по съответното подусловие, и 2 задачи с обосновано решение; за IX-XII клас - тема от 3 задачи;
• областен кръг - за IV-VIII клас - 3 задачи; за IX-XII клас - два дни, като всеки ден се решава тема от 3 задачи (различна за всеки клас);
• национален кръг - за VII и VIII клас – в един ден - 3 задачи; за IX-XII клас - в два етапа, които се провеждат в два последователни дни, като всеки от дните се решават по 3 задачи.

Регламент на ученическата олимпиада по математика, 4.-8. клас

Регламент на ученическата олимпиада по математика, 9.-12. клас


Учебната 2011/2012 г.

Общински кръг

София

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения:

Бургас

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 7. кл. 8. кл. - 12. кл.


Учебната 2010/2011 г.

Областен кръг

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
            9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4.-8. клас 9.-10. клас 11.-12. клас

Общински кръг

София

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения:

Пловдив

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

Пазарджик

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.


Учебната 2009/2010 г.


Областен кръг
задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
            9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл., 5. кл., 6. кл., 7. кл., 8. кл., 9.-10. кл., 11. кл., 12. кл.
  11. кл. 12. кл.

 

Общински кръг

София

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

Пловдив

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

Пазарджик

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

Учебната 2008/2009 г.

Национален кръг
задачи: 7. клас 8. клас 9., 10., 11. и 12. клас
решения: 7. клас 8. клас 9., 10., 11. и 12. клас

 

Областен кръг

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
            9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9.-12. клас

 

Общински кръг

София

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

 

Пазарджик

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

 

Ловеч

задачи: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.
решения: 4. кл. 5. кл. 6. кл. 7. кл. 8. кл. 9. кл. 10. кл. 11. кл. 12. кл.

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"