Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Олимпиадата по история и цивилизация се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. В първите два кръга имат право да участват ученици от V до XII клас. До националния кръг на олимпиадата се допускат ученици от VІІ и ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по история и цивилизация:
• общински и областен кръг - 3 астрономически часа за учениците от V до VІІ клас; 4 астрономически часа за учениците от VІІІ до ХІІ клас;
• националeн кръг: 3 астрономически часа за учениците от VІІ клас; 4 астрономически часа за учениците от VІІІ до ХІІ клас.

Формат на олимпиадата по история и цивилизация:
• общински кръг - тест и задача за създаване на писмен текст (брой точки – 25 за V-VII клас и 30 за VIII-XII клас); общият брой точки е 100;
• областен кръг - за учениците от V до VII клас: 30 тестови задачи, 10 от които със затворен и 20 с отворен отговор, и задача за създаване на писмен текст, който не трябва да надвишава 2 ръкописни страници, оценяван с 25 точки; за учениците от VIII до XII клас: 40 тестови задачи, 15 от които със затворен и 25 с отворен отговор, и задача за създаване на писмен текст, който не трябва да надвишава 3 ръкописни
страници, оценяван с 30 точки;
• национален кръг - първият етап от националния кръг представлява писмен изпит, който включва тестови задачи и задача за създаване на писмен текст, съгласно изискванията на областния кръг; вторият етап от националния кръг представлява събеседване с членовете на Националната комисия, при което учениците защитават своите знания и показват историческа култура.

Вариантите за съставяне на писмен текст са: анализ на исторически документ; анализ на изображение; отговор на исторически въпрос. На областния и националния кръг за всички участници ще бъде даден само един от тези три варианта.

Регламент на ученическата олимпиада по история и цивилизация


Учебната 2010/2011 г.

Областен кръг

задачи: 5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11.- 12. клас

Учебната 2009/2010 г.

Областен кръг

задачи: 5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11.- 12. клас

Общински кръг

Пазарджик

задачи: 5. клас 6. клас 7. клас 8. клас (НП) 9. клас 10. клас 11.- 12. клас
  8. клас (СП)

Забележка: НП - по новата програма; СП - по старата програма


Учебната 2008/2009 г.

Областен кръг

задачи: 5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11.-12. клас

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"