Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Олимпиадата по химия и опазване на околната среда се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: VІІ, VІІІ, ІХ и Х-ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по химия:
• общински кръг - 4 астрономически часа;
• областен кръг - 4 астрономически часа;
• националeн кръг: за VІІ, VІІІ и ІХ клас - 4 астрономически часа; за Х-ХІІ – 5 астрономически часа за теоретичния кръг и 3 астрономически часа - за експерименталния кръг.

Формат на олимпиадата по химия:
• общински кръг - тест и/или задачи върху учебно съдържание от задължителна подготовка;
• областен кръг - за VII и VIII клас – тест и 3 задачи върху учебно съдържание от
задължителна подготовка; за IX и X-XII клас – три задачи върху учебно съдържание от задължителна подготовка и една задача върху учебно съдържание от профилирана подготовка;
• национален кръг - за VII и VIII клас – в един етап, като се включват и задачи, които проверяват и познания по химичен експеримент (от задължителна подготовка); за X-XII клас и IX клас в два етапа, които се провеждат в два последователни дни. Първият етап се състои от тема, съдържаща теоретични задачи, а вторият – от експериментални задачи (от задължителна и профилирана подготовка).

Регламент на ученическата олимпиада по химия и опазване на околната среда

Периодична система, разтворимост на соли, хидроксиди и киселини


Учебната 2012/2013 г.

Национален кръг

теоретичен етап : 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас
решения: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас

Учебната 2010/2011 г.

Национален кръг

теоретичен етап : 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас
експериментална задача:     9. клас 10.- 12. клас

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас

Учебната 2009/2010 г.

Национален кръг

5.-12. клас

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас

Общински кръг

Пазарджик

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-11. клас 12. клас
отговори: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-11. клас 12. клас

Учебната 2008/2009 г.

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-12. клас

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"