Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

Ускорена подготовка под формата на тематични занятия за ученици от 7. клас по български език и литература и математика през пролетната ваканция


 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Практикум по български език и литература за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по български език и литература за зрелостници

 


КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Целогодишна подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас, учебната 2016/2017 г.

Време и място на провеждане

Занятията се провеждат по предварително изготвен график - в неучебни дни, предимно в събота, от 8,30 ч. до 13,30 ч., в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" (в района на х-л Плиска). Пробните изпити към курса, както и някои занятия, се провеждат в неделя.

Учениците ще получат календарния график за разпределението на занятията по дати на първото занятие - 11 септември 2016 г.

Описание на курса

Обучението се извършва по програмата на МОН за кандидатстване след 7. клас. Работи се по създадени от методиците на Центъра материали, които учениците получават в началото на курса и по време на занятията. Ползват се и учебни помагала, издадени от издателство "Регалия 6", чиито автори са утвърдени професионалисти с дългогодишен педагогически опит.

Към всяко занятие има домашна работа, която се проверява от преподавателите и връща на учениците. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на текущи тестови изпитвания и пробни изпити. 

Към курса на обучение са предвидени 6 пробни изпита (по 3 за всеки от предметите). На тях се явяват и ученици, които не посещават школата. След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит.

Продължителност на курса

- 240 учебни часа (по 45 минути) при обучение по двата предмета;  

- 120 учебни часа (по 45 минути) при обучение по един предмет.  

Сайт за електронно обучение

Предимство за нашите ученици е сайтът за електронно обучение www.regalia6.eu, който предоставя допълнителни възможности на курсистите от Учебния център. В него са създадени:

- Курс на "Регалия" за 7. клас;

- Практикум по математика за 7. клас;

- Практикум по български език и литература за 7. клас.

Учениците от курса ползват всички тези продукти без допълнително заплащане.

Текуща информация

През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с работата на своето дете. Текущо в електронния дневник се отразяват пропуските на ученика, както и препоръки за отстраняването им. По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избор на училище и попълване на заявление за участие в класиранията.

Начало на курса

Курсът започва с входен тест и родителска среща - на 28 август (неделя - от 9:00 до 10:00 ч., от 11:00 до 12:00 ч. или от 14:00 до 15:00 ч.) или на 3 септември (събота - от 9:00 до 10:00 ч. или от 11:00 до 12:00 ч.) 2016 г., като разпределението за тях се прави при записването. Мястото на провеждане на входния тест и родителските срещи е в ИМИ на БАН, сградата, в която е и нашият офис. Входният тест може да бъде направен и онлайн.

Разпределението на учениците по групи се извършва в зависимост от резултатите от входния тест.

Учениците, участвали на комбинираното състезание по български език и математика за 6. клас, могат да ползват като входно ниво резултата си от състезанието.

Учениците, посещавали нашите курсове в 6. клас, имат възможност да ползват като входно ниво резултата си от изходящия тест.

Първото занятие от курса е на 11 септември (неделя).

Записване 

Записването за курса се извършва в офиса на Учебен център "Регалия".

Такса за обучение

Таксата за обучение за учебната 2017/2018 г. ще бъде определена до 10 май 2017 г.

Нашето предимство

Ние имаме дългогодишен опит в работата с ученици в основното училище. Малките групи дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол, и позволяват да се работи в спокойна и приятна атмосфера. След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит. Всичко това гарантира добро усвояване на учебния материал и дава увереност на децата в техните знания и възможности, което води до постигане на високи резултати на външното оценяване за 7. клас.

Влезте в елита

В последните години пълни шестици на изпита по математика за 7. клас получиха учениците на Учебния център Диана Найденова, Калина Чавдарова, Анита Спасоевич, Василена Николова, Елена Николова, Иван Кръстев, Илиян Гуляшки, Йоана Николова, Милен Дончев, Силвия Москова, Силян Янев и Симона Гълъбова. Всяка година нашите ученици влизат в десетте езикови, математически и професионални гимназии с най-висок бал. Заслужен успех, постигнат благодарение на общите ни усилия.

За записване и допълнителна информация – София, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220; тел. 02 979 3842; 0888 428 444.

Обучение по нашата методика се провежда и в гр. Стара Загора. За допълнителна информация тел. 0888 002 796.


Преподаватели в Учебен център "Регалия"

Български език и литература:

А. Кичукова; Б. Иванов; В. Гигова; В. Иванова; Е. Руневска; Е. Щерионова;
Н. Христова; П. Иванова; П. Маркова; Р. Нанкова; Цв. Манчева; Ц. Петрова

Математика:

А. Иванчева; В. Иванова; Д. Карабельова; Е. Димитрова; Й. Деспотова; М. Тачева; М. Профирова; Н. Петрова; Н. Тричкова; Р. Блянгова; Р. Ризова; Т. Дидова

 

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2017 Учебен център "Регалия"