Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Практикум по български език и литература за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по български език и литература за зрелостници

 Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас


КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Записването за новата учебна 2019/2020 г. ще започне след 13 май 2019 г.

Целогодишна подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас, учебната 2018/2019 г.

Местата за курса за 7. клас са запълнени.

Време и място на провеждане

Занятията се провеждат по предварително изготвен график - в неучебни дни, в събота, от 8:30 ч. до 13:30 ч. (единият предмет от 8:30 ч. до 10:45 ч., половин час почивка, другият предмет от 11:15 ч. до 13:30 ч.), в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" (в района на х-л Плиска). Пробните изпити към курса, както и някои занятия, се провеждат в неделя.

Учениците ще получат календарния график за разпределението на занятията по дати на първото занятие - 15 септември 2018 г.

Описание на курса

Обучението се извършва по програмата на МОН за кандидатстване след 7. клас. Работи се по създадени от методиците на Центъра материали, които учениците получават в началото на курса и по време на занятията. Ползват се и учебни помагала, издадени от издателство "Регалия 6", чиито автори са утвърдени професионалисти с дългогодишен педагогически опит.

Към всяко занятие има домашна работа, която се проверява от преподавателите и връща на учениците. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на текущи тестови изпитвания и пробни изпити. 

Към курса на обучение са предвидени 6 пробни изпита (по 3 за всеки от предметите). След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит.

Продължителност на курса

- 240 учебни часа (по 45 минути) при обучение по двата предмета;  

- 120 учебни часа (по 45 минути) при обучение по един предмет.  

Сайт за електронно обучение

Предимство за нашите ученици е сайтът за електронно обучение www.regalia6.eu, който предоставя допълнителни възможности на курсистите от Учебния център. В него са създадени:

- Курс на "Регалия" за 7. клас;

- Практикум по математика за 7. клас;

- Практикум по български език и литература за 7. клас.

Учениците от курса ползват всички тези продукти без допълнително заплащане.

Текуща информация

През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с работата на своето дете. Текущо в електронния дневник се отразяват пропуските на ученика, както и препоръки за отстраняването им. По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с приемните изпити, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избор на училище и попълване на заявление за участие в класиранията.

Начало на курса

Курсът започва с входен тест и родителска среща на една от двете дати:

- 23 юни (събота - от 9:00 до 10:00 ч. или от 11:00 до 12:00 ч.);

- 2 септември (неделя - от 9:00 до 10:00 ч. или от 11:00 до 12:00 ч.).

Разпределението за тях се прави при записването. Мястото на провеждане на входния тест и родителските срещи е в ИМИ на БАН, сградата, в която е и нашият офис. Входният тест може да бъде направен и онлайн.

Учениците, участвали на комбинираното състезание по български език и математика за 6. клас на 3 юни, могат да ползват като входно ниво резултата си от състезанието.

Учениците, посещавали нашите курсове в 6. клас, ползват като входно ниво резултата си от изходящия тест на 12 май.

Разпределението на учениците по групи се извършва в зависимост от резултатите от входния тест.

Първото занятие от курса е на 15 септември (събота).

Такса за обучение

Таксата за обучение се внася на три вноски, разпределени равномерно през учебната година. Първата вноска се прави при записването за курса. Следващите две са през ноември и февруари.

В таксата е включено и ползването на всички продукти за 7. клас в сайта за електронно обучение.

Нашето предимство

Ние имаме дългогодишен опит в работата с ученици в основното училище. Малките групи (до 12-13 ученици) дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол, и позволяват да се работи в спокойна и приятна атмосфера. След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит. Всичко това гарантира добро усвояване на учебния материал и дава увереност на децата в техните знания и възможности, което води до постигане на високи резултати на националното външно оценяване в 7. клас.

Влезте в елита

Всяка година голяма част от нашите ученици продължават обучението си в десетте езикови, математически и професионални гимназии с най-висок бал. Заслужен успех, постигнат благодарение на общите ни усилия.

За записване и допълнителна информация – София, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220; тел. 02 979 3842; 0888 428 444.

Обучение по нашата методика се провежда и в гр. Стара Загора. За допълнителна информация тел. 0888 002 796.
В град Ямбол, тел. 0896 602116.


Преподаватели в Учебен център "Регалия"

Български език и литература:

А. Кичукова; А. Кръстева; Б. Иванов; В. Гигова; В. Иванова; Е. Руневска;
И. Каракочева; Й. Найденова; Н. Христова; П. Иванова; П. Маркова; Р. Нанкова; Цв. Манчева; Ц. Петрова

Математика:

А. Иванчева; В. Захариева; В. Иванова; Е. Димитрова; Й. Деспотова; М. Андонова;
М. Иванова; М. Тачева; М. Профирова; Н. Петрова; Н. Тричкова; Р. Блянгова;
Р. Иванова

 

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0885 186 529

тел. 0888 428 444
 
 
placeholder

© 2006-2019 Учебен център "Регалия"