Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

Олимпиадата по физика се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: VІІ, VІІІ, ІХ и Х-ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по физика:
• общински кръг - 4 астрономически часа;
• областен кръг - 4 астрономически часа;
• националeн кръг: за VІІ, VІІІ и ІХ клас - 4 астрономически часа; за Х-ХІІ – 5 астрономически часа.

Форматът на проверка на знанията и уменията е писмено решаване на задачи. Броят на задачите е:
• общински кръг - 3 за всички възрастови групи;
• областен кръг - 3 за всички възрастови групи;
Всяка задача от общинския и областния кръг се оценява от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
• национален кръг - броят на задачите за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 3. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30. Броят на задачите за Х-ХІІ клас в първия етап е 4. Задачите се оценяват от 0 до 15 точки, като максималният брой точки е 60. Учениците от възрастова група Х-ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават три теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа (от програмата на МОФ) и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа. Максималният брой точки във втория етап е 40 – 20 точки за теоретичните задачи и 20 точки за експерименталната задача.

Регламент на ученическата олимпиада по физика


Учебната 2012/2013 г.

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас
решения: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-12. клас

Учебната 2010/2011 г.

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас
решения: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-12. клас

Учебната 2009/2010 г.

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.- 12. клас

Учебната 2008/2009 г.

Областен кръг

задачи: 7. клас 8. клас 9. клас 10.-12. клас

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"