Учебен център РЕГАЛИЯ

 
Начало Учебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон  0888 428 444


Математика

Български език и литература
Физика
Астрономия
Химия
География
Биология
История
Математическа лингвистика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език

МОМН
Регионални инспекторати


НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

На тази страница публикуваме темите от ученическите олимпиади, провеждани у нас.

Ще бъдем благодарни на всеки, който ни изпрати подходящ материал, свързан с олимпиадите. Надяваме се съвместно да направим тази страница полезна за всички.

Нашият адрес е: regalia@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Олимпиадата по френски език се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в пет състезателни групи за ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Времетраене на олимпиадата по френски език:
• общински, областен и националeн кръг - 4 астрономически часа.

Формат на олимпиадата по френски език (писмен):
• Comprehension ecrite (30 точки) - Текст/ове за четене с разбиране с обща дължина от 30-40 реда; 1. 16 въпроса със затворен отговор – vrai/faux + justification и множествен избор с 3 варианта, от които само един е верен (синоними, антоними, изрази/словосъчетания по съдържанието на текста, изпуснати думи за допълване); 2. 7 въпроса с отворен отговор.
• Correction de fautes d’orthographe (10 точки) - Кратък текст с умишлено допуснати 10 правописни грешки, които ученикът трябва да открие и да напише правилно.
• Connaissances linguistiques (30 точки) - 1. Текст с 10 изпуснати граматични единици – множествен избор с 3 варианта, от които само един е верен; 2. 5 трансформационни задачи – напр. discours direct-discours indirect, voix active-voix passive, deux phrases a relier en une seule; 3. Текст с 10 изпуснати лексикални единици - множествен избор с 3 варианта, от които само един е верен.
• Production ecrite (30 точки) - Създаване на писмен текст по зададена тема:
- 120-150 думи за VІІІ клас;
- 180-200 думи за ІХ клас;
- 230-250 думи за Х клас;
- 280-300 думи за ХІ и ХІІ клас.

Учебното съдържание, върху което се определят темите, е от задължителната подготовка за VІІІ клас с интензивно изучаване на френски език и от профилираната подготовка за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Регламент на ученическата олимпиада по френски език


Учебната 2010/2011 г.

Областен кръг

задачи: 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Учебната 2009/2010 г.

Областен кръг

задачи: 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

 

 

Курсове за кандидатстване след 7. клас

Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

 
 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"