Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

Започна записването за курсовете през учебната 2019-2020 г.

Допълнителна информация - 6. клас, 7. клас, 12. клас

Електронна форма за записване - 6. клас, 7. клас, 12. клас

За допълнителна информация: тел.: 0888 428 444, 02 979 3842.


 


ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Пробни изпити през 2019 г.

Български език и литература:
10 февруари 2019 г.
  14 април 2019 г.
  19 май 2019 г.

 

Математика:
17 февруари 2019 г.
  21 април 2019 г.
  2 юни 2019 г.

 

Български език и литература - 19.05.2019 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита

Математика - 2.06.2019 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита

 

 

Пробните изпити се провеждат в сградата на 119. СУ и на 139. ОУ от 9:00 ч. до
11:30 ч. Те са задължителни за учениците от курса за 7. клас на Учебен център "Регалия". На пробните изпити могат да се явят и ученици, които не посещават курсовете на Учебния център, като за тях регистрацията за участие е задължителна.

Регистрацията за участие се прави за пакета от двата пробни изпита - на 19 май (по български език и литература) и на 2 юни (по математика), и е възможна до изчерпване на местата.

Формите за регистрация за пробните изпити в 119. СУ и в 139. ОУ
на 19 май и на 2 юни са затворени поради изчерпване на местата.

Таксата за двата пробни изпита е 40 лв. (по 20 лв на изпит). Заплащането трябва да стане в срок от 2 работни дни от датата на регистрация по един от следните начини:

- с банков превод, като се посочат трите имена на ученика и училището, в което учи. Може да използвате Epay и Easypay. На 9 май ще Ви изпратим информация за стаята, в която ученикът трябва да се яви за всеки от изпитите, и входящия му номер;

- в офиса на учебния център (в Институт по математика и информатика на БАН, стая 214) от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден. При заплащане на таксата в брой информацията за стаята и входящия номер ще бъде отразена на квитанцията.

След изтичане на срока за плащане регистрацията се отхвърля и ученикът НЯМА да бъде записан за пробните изпити.

Ако някой ученик не може да се яви на даден пробен изпит, то сумата за неизползваната услуга НЕ се възстановява. Ученикът може да получи екземпляр от пробния изпит, който да изпълни в домашни условия и да го представи за проверка. Материали не се изпращат по електронна поща.

Само в 119. СУ след всеки от пробните изпити, в рамките на два учебни часа, предлагаме на учениците решаване на изпитните задачи с коментар от преподавател по съответния предмет. Таксата за участие в коментара е 10 лв. за изпит и се внася заедно с таксата за пробните изпити. При попълване на формата за регистрация е необходимо да отбележите дали ученикът ще участва в коментара.

Резултатите от съответния изпит се обявяват до 10 дни след провеждането му на интернет страницата на учебния център по входящия номер на ученика. След обявяване на резултатите учениците могат да получат проверените изпитни работи.

Допълнителна информация - тел.: 02 979 3842; 0888 428 444.

По същото време ще се проведат и пробни изпити в гр. Стара Загора (за информация - тел.: 0888 002 796), в гр. Ямбол (за информация - тел.: 0896 602116) и в гр. Сливен (за информация - тел.: 0893 307 233).


Български език и литература - 14.04.2019 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита

Математика - 21.04.2019 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита

Български език и литература - 10.02.2019 г. - ключ с верните отговори; резултати от изпита

Математика - 17.02.2019 г. - ключ с верните отговори; резултати от изпита

 


 

Онлайн продукти за електронно обучение за 7. клас

Практикум по български език и литература за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас.

 


 


ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

по новата учебна програма

Авторски колектив – екип от преподаватели в Учебен център "Регалия"

Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по български език и литература.

Всяка тема включва 26 задачи, съобразени с модела на МОН за НВО по български език и литература. Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми. Голяма част от тях са апробирани от Учебен център "Регалия" в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

Разпределението на темите по месеци: януари и февруари по една тема, март - три теми, април и май - по четири теми, е съобразено с изучения учебен материал.

Дадени са верните отговори на задачите и начинът на оценяване, което прави книгата особено полезна за самостоятелна работа и я превръща в необходимо помагало за допълване и актуализиране на знанията по български език и литература.

Книгата ще бъде полезна на учениците, родителите и учителите и ще помогне за отличното представяне на седмокласниците на изпита за национално външно оценяване по български език и литература и кандидатстване след 7. клас.

 


ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

по новата учебна програма

Авторски колектив – екип от преподаватели в Учебен център "Регалия"

Книгата съдържа 13 теми - варианти на пробни изпити по математика.

Всяка тема включва 25 задачи, разработени по модела на МОН за НВО по математика в 7. клас. Задачите са разнообразни и покриват задължителното учебно съдържание, включено в новите учебни програми от 5. до 7. клас. Голяма част от тях са апробирани от Учебен център "Регалия" в процеса на подготовка на ученици за национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

Разпределението на темите по месеци: януари и февруари по една тема, март - три теми, април и май - по четири теми, е съобразено с изучения учебен материал.

Дадени са верните отговори на задачите и начинът на оценяване, което прави книгата особено полезна за самостоятелна работа и я превръща в необходимо помагало за допълване и актуализиране на знанията по математика.

Книгата ще бъде полезна на учениците, родителите и учителите и ще помогне за отличното представяне на седмокласниците на изпита за национално външно оценяване по математика и кандидатстване след 7. клас.

 

 

 

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 
placeholder

© 2006-2019 Учебен център "Регалия"