Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

ПРОДУКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Практикум по български език и литература за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

На сайта за електронно обучение ще имате възможност да се обучавате по утвърдената и успешна методика на учебния център от всяка точка на България и в удобно за вас време.

Всички продукти на сайта за електронно обучение са достъпни и от мобилни устройства.

Практикум по български език и литература за зрелостнициУСКОРЕНА ПОДГОТОВКА ПОД ФОРМАТА НА ТЕМАТИЧНИ ЗАНЯТИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ

 

Математика от 9:00 ч. до 12:20 ч.

1.04.2019 г. Формули за съкратено умножение. Линейни уравнения и неравенства
2.04.2019 г. Текстови задачи – задачи от числа, задачи от общ характер, задачи от движение, задачи от смеси и сплави
3.04.2019 г. Текстови задачи – задачи от работа и капитал. Задачи с практико-приложен характер
4.04.2019 г. Геометрия: Основни геометрични фигури; Еднакви триъгълници; Равнобедрен и правоъгълен триъгълник

 

Български език и литература от 14:00 ч. до 17:20 ч.

1.04.2019 г.

Морфология
Местоимения; Причастия; Граматични правила при употреба; Правопис
Глагол; Сложни глаголни времена; Наклонение на глагола
Лексикална и граматична съчетаемост на думите

2.04.2019 г. Синтаксис
Съставно именно и съставно глаголно сказуемо; Видове просто изречение; Пунктуация
Четене с разбиране – извличане и обработване на информация от даден текст
3.04.2019 г. Работа с литературни текстове
Жанрови специфики; Особености на композицията; Характеристики на герои и разпознаване на герои по характеристики; Ключови думи към автори и текстове; Автор – творба – герои
4.04.2019 г. Работа върху въпроси с отворен отговор
Обясняване на граматични явления и казуси; Работа върху 25. въпрос (формулиране на тези); Преобразуване на пряка реч в непряка; Художествени средства и похвати – понятия и термини, откриване и разпознаване

 

Място на провеждане: ИМИ на БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8

Такса за обучение: по 35 лв. на занятие.

За записване и допълнителна информация: тел.: 02 979 3842; 0888 428 444.

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"