Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
10. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати

 

Курсове през учебната 2020-2021 г.

Допълнителна информация - 6. клас, 7. клас, 12. клас

Електронна форма за записване - 6. клас, 7. клас, 12. клас

За допълнителна информация: тел.: 0888 428 444, 02 979 3842.


 

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

Офисът на Учебен център "Регалия" ще бъде в лятна ваканция от 20 юли. Може да се свържете с нас на тел. 0888 428444, да ни пишете на адрес regalia@abv.bg или да използвате електронните форми за записване за курсовете.

Очакваме ви отново на 17 август 2020 г.

Пожелаваме ви приятно лято!


КАНДИДАТСТВАНЕТО - СТЪПКА ПО СТЪПКА

1. Учениците полагат приемните изпити – тест по български език и литература и тест по математика, в училището, в което се осъществява обучението им в 7. клас.

2. Учениците, които ще полагат изпити за проверка на способностите, подават заявление до началника на РИО в определените от него училища от 7.05 до 13.05.2015 г.

За полагане на изпита за проверка на способностите по спорт учениците подават заявление до директора на училището, в което ще кандидатстват, и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали и писмено уведомяване на учениците за допускането им до изпити за проверка на способностите – до 15.05.2015 г. (в училищата, в които са подали заявленията).

3. Полагане на изпити:

– Тест по български език и литература – 20.05.2015 г. (сряда)
– Тест по математика – 22.05.2015 г. (петък)
– Проверка на способностите по изобразително изкуство – 4.06.2015 г.
– Проверка на способностите по музика – 5.06.2015 г.
– Проверка на способностите по хореография – 8.06.2015 г.
– Проверка на способностите по спорт – 1.06. – 2.06.2015 г.

4. Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и по математика – до 3.06.2015 г.

5. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 9.06.2015 г.

6. Запознаване с проверените изпитни работи (по желание) – по определен ред, в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултатите от приемните изпити, в присъствието на родител (настойник).

7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – от 10.06 до 14.07.2015 г.

8. Консултации за попълване на заявление за участие в класирането – в офиса на Учебен център "Регалия" (сградата на ИМИ) на 10.06, 11.06, 12.06 и 13.06.2015 г. (само за ученици, посещавали курсовете на Учебния център).

9. Подаване на документи за участие в първо класиране и писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема – от 16.06 до 19.06.2015 г.:

– заявление, което важи и за първия, и за втория етап на класирането и се подава в училището гнездо;
– копие на удостоверението за завършен 7. клас (носи се и оригиналът);
– копие на служебната бележка от РИО с резултатите от положените изпити (носи се и оригиналът);
– копие на медицинско свидетелство, само ако се кандидатства за професия или за профилите "Изкуства" и "Спорт" (носи се и оригиналът).

За профил "Спорт" документите се подават в училището, за което се кандидатства.

10. Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – до 25.06.2015 г.

11. Ако ученикът е класиран на първи етап, отива в училището, в което е класиран (от 26.06 до 30.06.2015 г.), и в зависимост от желанието си:

– или се записва с необходимите оригинални документи,
– или подава заявление за участие във втори етап на класиране.

12. Ако ученикът не е класиран, изчаква втори етап на класиране.

13. Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране – до 3.07.2015 г.

14. Записване на ученици, приети на втори етап на класиране – от 6.07 до 8.07.2015 г.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 9.07.2015 г.

16. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 10.07 до 14.07.2015 г.

17. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 16.07.2015 г.

18. Записване на ученици, приети на трети етап на класиране – от 17.07 до 20.07.2015 г.

19. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2015 г.

20. Подаване на документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране – само за едно избрано училище, в самото училище, с оригиналните документи.

21. Попълване на незаетите места след трети етап и записване – определя се от директора, до 28.07.2015 г.

Кандидатстването - стъпка по стъпка в pdf формат

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 
placeholder

© 2006-2019 Учебен център "Регалия"